Ansvarlig spil

Husk at online kasinospil er en hobby og ikke en indtægtskilde. Forsøm ikke dine sociale omgivelser og tag råd og negative reaktioner på dit spil fra din familie, venner og arbejdskollegaer meget alvorligt. Spil aldrig for mere end du er villig og har råd til at tabe. Spil aldrig under indtagelse af alkohol eller medicin. Optag ikke et lån for at spille og spil aldrig for penge du skal bruge til faste udgifter.

Typiske tegn på spilleafhængighed:

· Du spiller for mere og længere tid end du har planlagt.

· Du har økonomiske problemer som følge af dit pengespil.

· Du oplever problemer i forhold til andre mennesker pga. pengespil.

· Dit pengespil går ud over din uddannelse eller dit arbejde.

· Dit humør påvirkes af pengespillet.

· Du skammer dig over måden du spiller på, og det der sker, når du spiller.

· Du tænker meget på pengespil og på hvordan du skal skaffe penge til at spille for.

· Du låner penge for at spille eller for at tilbagebetale spillegæld.

· Du spiller for at vinde eventuelle tab tilbage.

· Du begår kriminalitet for at skaffe penge til spil eller spillegæld.

· Dine omgivelser har bemærket du spiller meget og kommenteret dit spilforbrug.

Ansvarligt Spil Politik Hos CasinoGo

1.1 Du kan til enhver tid efter eget skøn vælge at udelukke dig selv fra at spille på hjemmesiden ved at følge nedenstående anvisninger. En sådan udelukkelse kan være enten permanent eller midlertidig. I udelukkelsesperioden kan du ikke åbne eller benytte din konto.

1.2 Permanent udelukkelse.
Ved en permanent udelukkelse lukkes din konto, og din tilmelding ophører. Du kan ikke tilmelde dig som kunde hos CasinoGo igen før 1 (et) år efter lukning af kontoen.

1.3 Midlertidig udelukkelse.
Ved en midlertidig udelukkelse kan du vælge at udelukke dig selv fra at spille hos CasinoGo direkte på hjemmesiden og spærre din konto i en af følgende, forudbestemte perioder: 24 timer, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder eller 6 måneder. Du kan i øvrigt kontakte vores supportservice for at vælge en anden udelukkelsesperiode på over en måned.

1.4 Ved en midlertidig eller permanent udelukkelse får du endvidere mulighed for at blive registreret i Spillemyndighedens register, hvilket betyder, at du blokeres og udelukkes fra alle hjemmesider udbudt af autoriserede operatører i Danmark (herunder alle CasinoGos varemærker) i den relevante udelukkelsesperiode. Yderligere oplysninger om det nationale register får du ved at følge nedenstående link: ROFUS

1.5 Du kan til enhver tid fastsætte grænser for dine indbetalinger og spilleomsætning i form af øvre grænser per dag, uge eller måned. Du kan også sætte en tidsgrænse på, hvor længe du er tilladt at spille kasino ad gangen. En anmodning om at forhøje en eksisterende indbetalings- eller spillegrænse træder først i kraft 24 timer efter anmodningen.

1.6 CasinoGo følger de generelle regler for god og fair marketingføring i henhold til den danske lovgivning omkring markedsføring.

1.7 Ludomani – Du kan henvende dig til ”Center for ludomani” på telefon: 70 11 18 10 eller e-mail på info@ludomani eller læse mere på www.ludomani.dk hvor du også kan teste dig selv for ludomani.

· Center for ludomani i København Fiolstræde 17B st tv. 1171 København K.

· Center for ludomani i Odense Østergade 42 5000 Odense C

· Center for ludomani i Århus Gammel Munkegade 6D 8000 Århus C    

Du kan ligeledes henvende dig til "Frederiksberg Centeret" på telefon: 33 21 73 00 eller e-mail på info@frederiksberg-centeret.dk eller læse mere på www.frederiksberg-centeret.dk/ludomani/

· Frederiksberg Centeret - København Afdeling Esplanaden 8C, 2. sal 1263 København K.

1.8 CasinoGo's medarbejdere er trænet i at finde risikotegn på uansvarligt spil blandt vore kunder, og vil tage kontakt til kunder som vi mener udviser tegn på ludomani eller begyndende ludomani.